Four Roses Strejk

  •  

    Four Roses-strejk

     
  • Four Roses-strejk mot diskriminerande anställningsvillkor

     

    Det kokar i dubbel mening på japanskägda Four Roses i Lawrenceburg, KY. Arbetarna strejkar i protest mot det nya diskriminerande lönesystemet. Bolaget behöver nyanställa och erbjuder ny personal sämre villkor, menar facket. Firman har presenterat ett nytt löneavtal som löper över 5 år. Där står att de som varit med i över 25 år ska få en extra veckas semester per år (sex istället för fem). Ändringen slopades i sista rundan. Man bråkar också om antalet sjukdagar som är begränsat till 10 per år och nu kan de ”friska” spara upp till 60 dagar som sedan får utnyttjas ifall olyckan är framme. Ett förslag om korttidssjukskrivning för att brygga över perioden innan man går över i långtidssjukskrivning som bekostas av försäkringen röstades ner av de anställda. Det senaste budet gör därmed skillnad på nya och tidigare anställda. Företaget hävdar å andra sidan att nyanställda inte löper samma risk att bli sjukskrivna. Dessutom anser man att villkoren är bättre för nya nu jämfört med tidigare. Nu är i alla fall positionerna låsta och ingen whiskey tillverkas.