Ordlista - D

         
Dark grains
Kallas den produkt som man får fram när man processar drav (draff) och pot ale. Dark grains används i form av pellets som foder till boskap.
 
Dark grains plant
En anläggning där man pressar samman restprodukter från whiskyframställning till boskapspellets.
 
Deluxe Blended
En finare blended som innehåller mera maltwhisky än en vanlig blended. Den kan även vara lagrad lite längre.
 
Deflegmation
Den process då spritångorna frigörs från vattnet genom avkylning.
 
Densitet
Vikt per volymenhet.
 
Dephlegmator
Annat namn på utbuktningen längst ner på vissa kittelpannors halsar. Kallas även boiling ball (på svenska kokboll eller refluxboll).
 
Destillationskolonn
En typ av destillationspanna som huvudsakligen används för tillverkning av grain spirit. Till skillnad från destillering i pot stills (som sker i batcher), sker destilleringen i en destillationskolonn kontinuerligt.
 
Destillering
En metod att koncentrera alkoholhalten i en alkoholdryck genom att ta bort det mesta av vattnet. Den baserar sig på principen att alkohol har lägre kokpunkt än vatten och därför avdunstar vid en lägre temperatur. Till en början var metoderna mycket enkla, man satte en kitell med sprit över elden. Kitteln var tillsluten men försedd med ett långt rör. Och alkohol var det som kom först, den kallas för huvud eller försprit och smakar illa. När kitteln fortsatte att eldas på blir även den bättre alkoholen ånga, och nu handlar det om "mellansprit" eller "hjärtat" och här finns den finaste kvaliteten. Slutligen kommer "svansen" som inte är så kul.
 
Doft
Det finns 32 primära dofter men bara tre primära färger (gul, blå och röd) och numera sex primära smaker (beskt, salt, surt, sött, umami och den senast tillkomna kokumi (fett). Nyare data tyder på att människan bara har 390 fungerande luktreceptorgener, men vi kan känna igen och särskilja ca 10 000 olika lukter. Förklaringen är antagligen att en doftmolekyl kan binda till flera olika luktreceptorer. Undersökningar som utförts på kemisk väg har identifierat 400 olika doftämnen i maltwhisky.
 
Doig ventilators
Kölnans ventileringstorn med ett pyramidformat tak som är gallerförsett. Pagodtak används för att det ska uppstå drag nere i kölnan och samtidigt skydda mot regn. De klassiska tornen formgavs under 1800-talet av Charles C Doig, och kallades därför förr Doig Ventilators.
Få av dom används idag men under hålls ändå, då de blivit en form av symbol för maltdestillerierna. Syftet var att förbättra draget till torvelden i kölnan. Första destilleri att använda pagodatak var Dailuaine. Idag används få av dem, men de underhålls och får vara kvar då de blivit något av en signatur för maltdestillerierna.
 
Double matured
Whisky som lagrats i två olika fat.
 
Downcomer
Fallrör. Vertikalt rör mellan två bottnar i destillationskolonn. Försett med en fals som gör att refluxvätskan rinner till underliggande botten via en kopp som agerar vattenlås och hindrar ånga från att strömma uppåt.
 
Draff
De spannmålsrester som finns kvar när den färdiga vörten pumpats bort. En av de biprodukter som används vid framställning av boskapsfoder.
 
Dram
På Gaeliska betyder detta en drink, officiellt 2,5 cl men ibland även 3,5 cl. Kan också benämnas "goldie", "nip" eller "slug". En "wee dram" är en liten snaps e.d.
 
 
Drav
Namnet på den massa av mältat korn som finns kvar i mäsktunnan när mäskningen är avslutad och vörten silats bort. Används som djurfoder.
 
Dreg
Det fina slam som ibland bildas mellan mäsktunnans två bottnar.
 
Crum knife
Krumkniv, ett tunnbindarverktyg för att jämna till stavar.
 
Drum maltings
En typ av mältningsanläggning som började användas i slutet av 1960-talet och som används än idag. Nackdelen är man bara kan mälta cirka 50 ton korn åt gången. Moderna mältningsanläggningar har därför i en del fall övergått till s k SGKV - steeping, germination and kilning vessel - som kan hantera upp till 500 ton korn åt gången..
 
Dufftown
Speysides whiskystad nummer 1. I området ligger sju destillerier. Glenfiddich, Mortlach, Kininvie, Glendullan, Dufftown, Balvenie och Pittyvaich.
 
Dump hogshead
Barrel är den amerikanska benämningen på tunna/fat.
Ekfat som tidigare användes för att lagra Bourbon.
En Barrel rymmer vanligtvis 180-200 liter. En Barrel som utökats till att rymma 250 liter kallas After Bourbon Barrel, Dump Hogshead eller Remade Hogshead.
 
Dumpning
Tömning av innehållet i ett fat ner i ett blandningsfat (vat). Antingen för buteljering eller innan spriten tappas över till ett fat av annan typ.
 
Dunnage warehouse
Kallas ibland också traditional warehouse. En lagerbyggnad för lagring av whiskyfat där väggarna är gjorda av sten och golven av jord. Vanligtvis lagrar man faten staplade på varandra två och två (ibland tre) med två plankor mellan varje rad,.