Ordlista - F

         
Fallrör
Vertikalt rör mellan två bottnar i destillationskolonn. Försett med en fals som gör att refluxvätskan rinner till underliggande botten via en kopp som agerar vattenlås och hindrar ånga från att strömma uppåt.
 
Fatstyrka
Whisky som buteljeras direkt från fat, utan spädning. Eftersom alkoholhalten varierar från fat till fat, späds den ibland till en viss nivå för att slippa trycka om etiketterna. Alkoholhalten ligger ofta mellan 57-63 procent. Den är vanligtvis inte kylfiltrerad.
 
Feints
Kallas Feint eller Tail och avskiljs i Spirit Safe, innehåller vatten och lägra alkoholer. Den samlas upp i Low Wines och Feints Reciever och blandas med Low Wines och destilleras en gång till.
 
Fenoler
Samlingsnamn för de kemiska föreningar som bildas vid förbränning av torv. När grönmalten torkas med hjälp av torveldning är det de olika fenolerna som ger rökighet åt en whisky. En grupp smakämnen som ger whisky dess torv och röksmak. Se även PPM.
 
Fermenter
Jäskar gjort av antingen trä eller metall. Den kylda vörten pumpas från The Underback och tillförs jäst för att jäsa till mäsk.
se: Washback
 
Fermentation
Steg i tillverkningsprocessen när jäst tillsätts till vörten för att de olika sockerarterna ska omvandlas till alkohol.
 
Fillings
British Plain Spirit i ekfat på lagring
 
Filling store
Avdelning där den producerade spriten (BPS) fylls på ekfat.
 
Finish
Eftersmak. Men också en beteckning för den metod där whiskyn får en kortare avslutande lagring – en finish – på ekfat vilka fått en egen karaktär efter lagring av exempelvis vin eller starkvin (ofta sherry). Betecknar whiskyns andra mognadsperiod och aromatiska avsrundning i ett nytt secondhandfat med annorlunda förhistoria. Kan benämnas "dubbel wood" på etiketten.
 
Finkeloljor
Olika kemiska ämnen som uppkommer i små mängder vid mäskjäsning i syfte att framställa drickbar sprit. Används som råvara vid parfymtillverkning.
 
Firkins
Ekfat, 45-80 liter.
 
First fill
När man använder ett fat första gången använder t. ex ett sherryfat eller bourbonfat för whiskylagring. Däremot har faten nästan utan undantag innehållit någon annan form av sprit, vin eller starkvin.
 
Flagging iron
Bandjärn. Tunnbindarverktyg. Fyrkantig järnstav med hästskoformad klyka.
 
Flaska
Hur många flaskor blir det av ett 200 liters bourbonfat? Om det fylldes med sprit med 63% så ärdet ca 175 liter kvar efter tolv år, med en alkoholhalt på 55-60%. Om det späds till 40 eller 43% kommer det att bli omkring 250 standardflaskor med 70 cl, som EU införde 1993 för att få slut på det totala kaos med olika flaskstorlekar som användes tidigare
 
Floor maltings
Den byggnad där man hittar golvmältningsanläggningen (där man mältar kornet för hand).
se: Golvmältning
 
Foreshot
Försprit
 
Fusel oil
Finkelolja
 
Försprit
Det spritdestillat som uppstår före Middle Cut under destilleringen i en Spirit Still. Förspriten kallas Foreshot eller Head. Den är normalt ca 70% och avskiljs i The Spirit Still. Denna vätska innehåller orena ämnen, den samlas upp i The Low Wines & Feints Receiver, blandas med Low Wines och destilleras på nytt.
se: Head