Ordlista - K

         
Karamellfärg E150
Vissa single malt använder sig av karamellfärg för att få en för ögat tilltalande produkt. Det finns dock vissa som hävdar att detta är ett ofog. I blended industrin är detta mer accepterat och är mer regel än undantag. En whisky som står i solljus bleknar med tiden om den innehåller E150. En känd single malt som använder E150 är Talisker.
 
Keepers of the quaich
En ideell förening som hedrar personer som framgångsrikt bidragit till att främja skotsk whisky. Har sitt högsäte i Blair Castle i Pershire, där man två gånger om året har högtidliga banketter
 
Kiln
Det rum som används för att torka det mältade kornet.
Rök från torv- eller koleld från våningen under tränger genom golvet och tränger in i grönmalten. Kölnan kröns ofta av ett Pagodtak.
 
Kitchen
En illegal destillationsapparat "alki-cooker" mest för hembränning.
 
Kittelpanna
Lökformad (kupolformad) destillationspanna i koppar för framställning av maltwhisky. Den består av kropp (body), hals (Swan Neck), kondens- och avtappningsrör (Lyne Arm) samt kondensor.
Traditionellt används två st kittelpannor en mäskpanna (Wash Still) och en spritpanna (Spirit Still). Den klassiska pannan som används i Skottland vid destillering av malt whisky. Pannan är alltid gjord av koppar eftersom metallen hjälper till att eliminera vissa svavelhaltiga föreningar som annars skulle påverka smaken negativt.
Varje panna är unik för sitt destilleri men det finns tre huvudtyper; lökpanna (onion still eller traditional still) som är formad som en lök, kokbollspanna (boiling ball) som har en rund utväxt mellan kroppen och halsen samt lanternpanna (lantern still) som är bred nertill och har en “midja” mellan kropp och hals. En kittelpanna består av tre delar; kroppen (body), halsen (swan neck) och avtappningsröret (lyne arm eller lye pipe).
 
Kolonnapparat
Destilleringsapparat med kontinuerlig destillering.
 
Kolonnpanna
Den destilleringspanna som används vid framställning av grainwhisky. Kan producera stora mängder destillat billigt. Vilket sädesslag som helst kan användas. Resultatet är kanske inte smaklöst men inte lika berikande som maltwhisky.
 
Kondensering
När mäsken (the wash) i en mäskpanna eller lågvinet (the low wines) i en spritpanna värms upp, börjar alkoholen koka vid 78 grader och stiger upp som ånga. För att man ska kunna fånga upp denna och få den till flytande form måste den kondeseras med hjälp av en kondensor.
 
Kondensor
En anordning som ska kyla ner alkoholångorna till flytande form. Den vanligaste typen idag kallas shell and tube condensor och sitter strax efter the lyne arm (avtappningsröret) på pannan. Den består av en kopparbehållare med ett antal kopparrör inuti. I kopparrören rinner kallt vatten som kyler ner de omgivande ångorna. En äldre form av kondensor och som än idag används på några destillerier kallas worm tub. Det är ett stort kar som vanligtvis är gjort av trä men kan också vara tillverkat av betong, stål eller gjutjärn. I karet, som är fyllt med vatten, finns en kopparspiral som kan vara mer än 100 meter lång och i vilken alkoholångorna leds in. Det omgivande vattnet gör sedan att ångorna kondenseras till flytande alkohol. Sprit som kondenserats med hjälp av en worm tub får ofta en mer robust karaktär eftersom kopparkontakten är mindre än i en shell and tube condensor.
 
Kontinuerlig destillering
Framställning av sprit genom en oavbruten process. Framställningen sker med en kolonnpanna(även kallad patent- eller Coffey-panna). Motsatsen till batch-destillering.
 
Korn
Uppskattningsvis 73 olika typer av korn används vid framställning av skotsk whisky. Sedan gammalt föredrar man lokalt skördad korn och tidigare ansågs kornets kvalitet vara en avgörande förutsättning, men idag har man ändrat sig ocj kornets ursprung anses spela en underordnad roll. Vårkorn är den vanligaste sorten, den sås i mars-april och skördas i augusti och september. Bland de populäraste återfinns Optic och Decanter, som är högproduktiva och utvecklades under 1900-talet.
 
kornbod
Här lagras kornet innan det mältas.
se: Barley loft.
 
Kylfiltrerad
För att få bort oönskade fettsyror som uppkommer under tillverkningen kan produkten kylas ner kraftigt till ca 0°C, många föredrar dock sin whisky ej kylfiltrerad, vilket medför att de smaksättande oljorna och partiklarna finns kvar. Ej kylfiltrerad whisky (Non Chill-Filtered) kan bli lite grumlig när man tillsätter vatten.
 
Kölna
Det rum som används för att torka det mältade kornet.
Rök från torv- eller koleld från våningen under tränger genom golvet och tränger in i grönmalten. Kölnan kröns ofta av ett Pagodtak.