Ordlista - L

         
Lagring
All lagring sker på ekfat. Däremot varierar typen av fat som används. En whisky som lagrats länge behöver inte alls vara bättre än en som lagrats kortare tid. En äldre brukar bli mer balanserad och rundare i smaken men kan även smaka trä. Även om det är omtvistad så hävdar de flesta att klimatet på lagringsplatsen för whisky påverkar dess smak. T ex om den lagras nära havet eller långt in på fastlandet. I Skottland säger lagen att för att få kallas whisky måste den lagrats minst tre år. I USA räcker det med två år.
 
Liqour
Färdigt, varmt vatten som ska användas som mäskvatten.
 
Livets vatten
Livets vatten” heter på Latin “Aquavitae”, där Gaeliskans “uisge beatha” och “usquebaugh” härstammar från. Order “Whisky” är en förvanskad form av “usque”.
 
Lomondpanna
Lomondpanna är en speciell typ av kittelpanna med en kort och bred överdel. Uppkallad efter Lomond Distillery, men uppfunnen av Fred Whiting 1956 som då var anställd hos Hiram Walker. Ger en kraftigare whisky än traditionella pannor. Scapa Distillery har en sådan panna.
 
Low wines - and faints reciever
Uppsamlingstank för lågvin och både för- och eftersprit från The Spirit Safe vid sista destilleringen.
 
Low wines still
Ett annat namn för spirit still.
 
Lyne arm
Ett rör som leder spritångorna från pannans hals till kondensorn (avkylningen). Vinkeln på detta rör har viss betydelse för den s k refluxen och därigenom den slutliga karaktären på whiskyn.
 
Lågvin eller Low wines
Den sprit som är resultatet efter den första destillationen (i mäskpannan). Alkoholhalten är ca 20% men höjs till ca 28% efter tillsats av förra omgångens feints och foreshots för att sedan destilleras en gång till i spritpannan. Slutprodukten i The Wash Still efter destillation.