Ordlista - O

         
Oberoende buteljerare
Företag som oftast inte har någon egen tillverkning men som köper fat med whisky från olika producenter för att lagra och sälja vidare själva, antingen med det ursprungliga destilleriets namn på etiketten eller för att använda som en del av deras egna varumärken.
 
Octave
Tidigare använd storlek på ekfat - fat som rymmer en åttondel av en butt, d.v.s. ca 65 liter.
 
Officiell buteljering
Whisky som buteljerats antingen av destilleriet eller av ägarkoncernen.
som under överinseende av företaget som destillerat den.
 
On spirit
I en spritpanna menas den tid destillatets middle cut samlas upp i intermediate spirit receiver.
 
On stream
Destilleri som är i drift.
 
On the rocks
Gammalt skotskt uttryck då man tog kalla stenar vid bäcken som kylts av smältvatten från bergen runt omkring och lade i whiskyn för att kyla den, På senare tid har on the rocks fått betydelsen "med is"
 
Original gravity
Ursprungsdensitet. Brittisk skala för mätning av i första hand vörtstyrka.
 
Original litres of alcohol (OLA)
Det antal liter sprit som man fyller ett ekfat med. Siffrorna skrivs direkt på fatet efter fyllningen.