Ordlista - P

         
Pagoda roof / Pagodatak
Kölnans ventileringstorn med ett pyramidformat tak som är gallerförsett. Pagodtak används för att det ska uppstå drag nere i kölnan och samtidigt skydda mot regn. De klassiska tornen formgavs under 1800-talet av Charles C Doig, och kallades därför förr Doig Ventilators.
Få av dom används idag men under hålls ändå, då de blivit en form av symbol för maltdestillerierna. Syftet var att förbättra draget till torvelden i kölnan. Första destilleri att använda pagodatak var Dailuaine. Idag används få av dem, men de underhålls och får vara kvar då de blivit något av en signatur för maltdestillerierna.
 
Part nan angelen
Angels Share eng. Part Nan Angelen Gaeliska kallas de 2% som årligen dunstar bort från de fat där whiskyn lagras.
Eftersom tunnor av ek inte är helt lufttäta och alkohol har lätt för att avdunsta så försvinner ca 2% av whiskyn per år upp i luften till änglarna. När spriten (british plain spirit, bps) som destillerats fram hamnar på fat har den en alkoholstyrka på ca 70%. Beroende på klimatförhållanden och lagringstid har den färdiga whiskyn innan buteljering tappat ca 8-15% av alkoholstyrkan.
 
Patent still
Panna för destillering av grainwhisky (kolonnapparat).
 
Peat
Svenska -Torv. Förmultnade växtdelar från kvartärperioden innehåller inte mer än 6% kol. Det är ett mediokert bränsle. Det brinner dåligt, avger mycket rökgaser och luktar starkt och illa. Den tid man låter elden brinna med hjälp av torv, avgör hur rökig whiskyn ska bli.
 
Peat reek
En whiskys torvlukt och dito smak.
 
Peated malt
Maltwhisky med rökig karaktär, som både doftar och smakar bränd torv.
 
Phenols
Svenska - Fenoler, Samlingsnamn för de kemiska föreningar som bildas vid förbränning av torv. När grönmalten torkas med hjälp av torveldning är det de olika fenolerna som ger rökighet åt en whisky. En grupp smakämnen som ger whisky dess torv och röksmak. Se även PPM.
 
Pipe
Ett ekfat som innehåller 500 liter och som tidigare använtds för portvin.
 
Plain wood
När en tunna har använts mer än två gånger för att låta whisky mogna, kallas den för a re-fill. Denna typen av fat ger mindre karaktär till den färdiga whiskyn och används oftast för malt whisky som är tänkt att ingå i en blended whisky. Kan också med fördel användas för en single malt som ska ligga på fatet under en längre tid eftersom eken inte hinner påverka whiskyn i så hög grad att den får alltför tydlig smak av trä. Kallas också Plain wood.
 
Poothen /poitin
Irländsk beteckning för hembränd whiskey gjord på varierande råämnen. görs än idag på avsides liggande orter.
 
Port pipes
Den tunntyp som tidigare innehållit portvin.
 
Pot ale
Resterna som bildas efter den första destillationen (i mäskpannan). Används tillsammans med draven till djurfoder.
 
Pot still
Kallas den traditionella kopparpanna för destillation i parti, vars storlek och form, inkl. kondenseringsspiralens utformning, gör destillatet unikt.
 
Ppm
Tunnbindarens stora, runda hammare med olika användningsområden.
 
Premium blend
Kvalitetsbeteckning för blandwhisky (blend).
 
Proof
Den brittiska och amerikanska alkoholbenämningen.
UK och US proof har dock olika alkoholstyrkor, 100 proof är ca 57% i UK respektive 50% i US.
 
Proprietor´s bottling
Whisky som buteljerats antingen av destilleriet eller av ägarkoncernen.
under överinseende av företaget som destillerat den.
 
Puncheon
En äldre (och idag mindre vanlig) typ av fat som används för att lagra skotsk whisky. Rymmer mellan 385-500 liter
 
Pure malt
En beteckning som talar om att innehållet enbart är maltwhisky. Ett annat ord för Vatted Malt.
 
Purifier
Reningsmekanism i kittelpannan vars uppgift är att förstärka refluxen. Den är gjord av plåtar och ett kallvattenhölje som kondenserar ämnen med låg flyktighet och för tillbaka dem ner i kittelpannan genom ett u-format rör - kopplas till pannans lyne arm. Meningen är att en purifier ska kyla av ångorna från tyngre alkoholer och leda dem tillbaka ner i pannan i vätskeform för att åter destilleras. Ett mindre antal destillerier använder sig av detta för att producera en lättare och renare sprit.